Norsk Bæregruppe

Bæreveiledere

* Scroll ned for å se en oversikt over bæreveiledere rundt om i landet. Oversikten oppdateres fortløpende. *

En bæreveileder er utdannet til å hjelpe mennesker med ulike behov og utfordringer med å finne et egnet bæretøy for dem og deres barn. Bæreveiledere har kompetanse innen både valg, bruk og tilpasning av ulike typer bæretøy. Det finnes flere forskjellige utdanninger innen bæreveiledning.

Bæreveilederens utdanning gir grunnlag for:

  • Fleksibilitet i å kunne gi klienten valget mellom flere forskjellige løsninger på et behov. 
  • Å formidle kompetanse og gi råd på en pedagogisk, individuelt tilpasset og forståelig måte.

Hva er en bæreveileder ikke?

En god bæreveileder er bevisst sine egne begrensninger og er ydmyk. Man lærer best fra en veileder som er trygg på sin egen kompetanse. Samtidig kjenner en god veileder grensene for eget fagfelt. Når vi møter klienter som har barn med spesielle behov, eller som selv har spesielle behov, kan vi gi råd og veiledning, men det bør alltid skje i samråd med familiens behandler. Dette kan gjelde for eksempel ved alvorlige rygglidelser, uvanlige utviklingsforstyrrelser og lignende.

Som bæreveileder treffer vi ofte mennesker i en sårbar situasjon: De har kanskje nettopp blitt foreldre og kjenner på nye oppgaver og tungt ansvar. Vi jobber tett på våre klienter og kan få høre personlig informasjon langt ut over det som angår bæring. Vi er medmennesker og lytter til våre klienter. Samtidig vil en god veileder på en hensynsfull måte ramme inn personlige tema og avklare egen rolle i situasjonen. De fleste gode veiledere er godt kjent med offentlige tilbud om samtale og støtte til foreldre i sitt nærmiljø og kan vise klienter videre etter ønske/behov.

Bergen

Kateřina Makoli

Slingababy UK

Anna Louise Darlington

Slingababy UK

Marthe Koch Sæbø

Slingababy UK

Bryne/Jæren og omegn

Anette Arntzen

Slingababy UK

Evje, Agder

Hege HaukomKos og Frie hender

Slingababy, UK

Grimstad, Agder

Maria Markussen

Slingababy UK

Göteborg, Sverige og Molde

Lier

Silje Solberg

Slingababy UK

Moss

Jeanette Birtles

School of Babywearing UK

Ålesund

Marte Bergseng – Bærehjelpen

School of Babywearing, UK

Slingababy UK

http://www.instagram.com/baerehjelpen/

Oslo

Ruth Breitenstein

School of Babywearing, UK

Slingababy UK

Abigail de Boer

Slingababy UK

Instagram

Eva Spira

Slingababy UK

Oslo/Akershus

Hanne Kirknes Løvik

Slingababy UK

Kolbotn/Oslo

Stavanger

Trylle A-å

Slingababy UK

Tau/Stavanger omegn

Kristine Vilke

Slingababy UK

Trondheim, Trøndelag

Verdalen, Trøndelag

Vindafjord, Rogaland

Hege Sørhus

Slingababy UK

Tromsø, Troms og Finnmark

Ulrike Grote

Slingababy UK

Ingvild Balstad Pedersen

Slingababy UK

Heidi Ness

Slingababy UK

heidi.ness.soltun@gmail.com / 90589307

Fjellfoten, Nes, Viken

Lillestrøm og omegn, Viken

Marthe Preteni-Isefjær

Slingababy UK

Lillebæring

Biristrand, Innlandet

Halden, Viken

Christine B. Osnes

Slingababy UK