Norsk Bæregruppe

Vevd sjal

Vevd bæresjal er veldig allsidig og flott å bruke til å tandembære. Vevd sjal kan brukes fra barna er spedbarn og oppover. En kan enten bruke et langt sjal, eller knyte opp barna i hvert sitt kortsjal. Sistnevnte er spesielt praktisk om en skal knyte opp en i front og en på rygg. Vevd sjal gir mer støtte enn elastisk, og kan i noen tilfeller være å foretrekke med premature spedbarn (ta kontakt med noen som selv har båret premature barn, eller en bæreveileder om du er usikker). En kan også kombinere vevd sjal med ringslynge eller bæreseler. Det er spesielt viktig å være nøyaktig med stramming når en knyter opp spedbarn, slik at de ikke siger sammen og det blir tyngre/vanskelig for dem å puste.

Her er noen videoer av hvordan man kan knyte opp tvillinger i vevd sjal.

NB: For å bære på hofta må babyene være klar for det. Tegn på at babyene er klare for å bæres på hofta er når de kan rulle fra rygg til mage eller sutte på tærne sine når de ligger på ryggen.