Norsk Bæregruppe

Kenguruomsorg

Kenguruomsorgen ble utviklet i Colombia på 1970-tallet, for å behandle nyfødte med lav fødselsvekt i land med begrenset tilgang på kuvøsebehandling. Resultatene viste at barn som fikk kenguruomsorg klarte seg bedre enn barn i kuvøse, både med tanke på overlevelsesrate, redusert infeksjonsrisiko og bedret temperaturbalanse.

Ergonomisk bæring er ikke det samme som kenguruomsorg, og det er viktig å skille de to fra hverandre. Hvorfor? Kenguruomsorg finnes det forskning på. Ganske mye forskning, faktisk. Det finnes derimot forsvinnende lite forskning på ergonomisk bæring. Og for at man skal kunne lese forskningen og tolke den riktig er det uhyre viktig at man forstår forskjellen mellom kenguruomsorg og ergonomisk bæring. Det er nemlig ikke slik at ergonomisk bæring automatisk kvalifiserer til kenguruomsorg, eller omvendt.

Det finnes mange ulikheter mellom kenguruomsorg og ergonomisk bæring. Blant annet disse;

Kenguruomsorg

  • kan gjøres på sykehus eller hjemme
  • er for premature babyer, babyer med lav fødselsvekt, eller syke babyer
  • gjøres primært når man er innlagt på sykehus, men så lenge som nødvendig
  • baby skal bare ha på bleie, forelderen skal være avkledd på overkroppen

Ergonomisk bæring

  • kan gjøres når som helst
  • er for alle barn
  • kan gjøres hvor som helst
  • bekledning etter ønske og behov

Den viktigste forskjellen ligger imidlertid i HVORFOR man gjør det.
Kenguruomsorg har som formål å stabilisere babyens vitale mål, fremme vekst og utvikling, samt fremme tilknytning mellom barn og foreldre.
Ergonomisk bæring har like mange formål som det finnes foreldre, barn og individuelle tilfeller.

Deler av denne teksten er fritt oversatt (med tillatelse) fra The Nursling Thing.

I linken under finnes en drøss med linker videre til artikler og forskning på kenguruomsorg.

Babywearing UK