Norsk Bæregruppe

“Det er farlig å bære forovervendt!”

Nei, det er det ikke. Hvorvidt man bærer forovervendt kommer an på barnets alder, fysikk, og barn og bærers preferanser.

Barn skal ikke bæres forovervendt før de er ca. 6 mnd gamle. Selv om produsentenes anbefaling varierer litt har vi noen generelle pekepinner:

1. Babyen må kunne holde hodet og kroppen stødig og stabil selv over lengre tid før de kan bæres forovervendt.

2. Dette skjer for de fleste når babyen er rundt 6 mnd.

Bærer man forovervendt for tidlig risikerer man at babyens hode tipper fremover og at luftveiene blokkeres. Av samme grunn skal aldri barnet sove når det sitter forovervendt i bæretøyet – uansett alder.

Det finnes flere seler på markedet som tillater forovervendt bæring, men det er ikke alle som samtidig gir en tilnærmet ergonomisk posisjon for barnet (knærne høyere enn rumpa). Gode valg ved forovervendt bæring er Ergobaby 360 og Omni 360, eller vevd sjal om man har erfaring og kunnskap om hvordan det skal brukes.

Denne myten oppstod kanskje delvis fordi barn med hofteleddsdysplasi (HD) ikke skal bæres forovervendt. Ved HD er det viktig at barnets hofter holdes stabile og at vekten av barnets bein ikke blir hengende i hofteleddet. Forovervendt bæring støtter ikke godt nok opp om barnets hofter, og derfor skal det unngås dersom barnet har påvist HD.

Det finnes noen svært få tilfeller (mindre enn 1%) hvor HD ikke blir oppdaget. I slike tilfeller *kan* forovervendt bæring utgjøre en risiko for barnets hofter. Dette er en av grunnene til at noen er tilbakeholdne med å anbefale forovervendt bæring – spesielt siden det finnes så mange andre, helt trygge, måter å bære på. Imidlertid er dette en veldig liten andel av babyer. Hver enkelt forelder må vurdere bl.a. på bakgrunn av familiehistorie hvorvidt de skal ta hensyn til denne begrensede risikoen.

Et annet, omdiskutert, aspekt ved forovervendt bæring er faren for såkalt overstimulering. Man tenker seg at barnet som ser forover blir utsatt for så mye inntrykk at det får problemer med å finne roen etterpå, fordi forovervendt bæring fratar barnet anledning til å snu seg bort og skjerme seg ved behov. Her er det viktig å huske at alle barn er ulike. Noen barn er ekstremt nysgjerrige og krever mye stimuli uten at det påvirker barnets evne til å roe ned og sovne, mens andre barn er mer sensitive og blir urolige av for mange inntrykk. Det er f.eks. ikke usannsynlig at et sensitivt barn blir overstimulert ute blant folk uansett transportmåte.

Det sikreste argumentet mot forovervendt bæring gjelder faktisk den voksne. For bærerens del er det ikke til å stikke under en stol at det er tyngre å bære forovervendt. Dette er enkel fysikk. Tyngdepunktet flyttes lenger bort fra bærerens kropp enn om man bærer barnet mage mot mage. Dette gir lengre vektarm. Prøv selv forskjellen mellom å bære f.eks. en melkekartong inntil deg eller på strak arm. Det er lett å kompensere ved å knipe i rumpa og lene seg bakover. Noen synes ikke at det gjør noe, men om du bærer forovervendt og får vondt i ryggen kan det kanskje være lurt å forsøke å bære på ryggen i stedet.

Hver forelder kjenner seg selv og sitt barn best og må selv vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å bære barnet forovervendt, men farlig er det altså ikke – for friske barn og voksne med god rygg. 🙂

– Bæreveileder Anette Arntzen