Norsk Bæregruppe

Ull

Ull er et proteinbasert fiber som dannes av ulike proteiner, men med hovedvekt på ulike typer keratin, og fibrene høstes fra pelsen til ulike dyrearter. Kvalitet på ull bestemmes ut fra flere parametere, som fiberlengde, fiberdiameter, toving, utbytte og farge. Dette er avhengig av hvor sterke og tette proteinkjedene ehvordan overflaten på fibrene ser ut. Fiberdiameter er den viktigste parameteren for å bestemme kvalitet på ull, mens utformingen av overflaten vil ha mye å si for egenskaper som stoff, særlig med tanke på toving. Ull kan høstes fra ytter- (hår) eller innerpelsen (dun) fra pelskledde dyr fra ulike raser. Ull eller dun kardes og spinnes til tråd.

Fårefamilien

Geitefamilien

Kamelfamilien

Andre dyr