Norsk Bæregruppe

Plantebasert

Fiber som isoleres fra blomst, frukt eller stilk på ulike planter, og prosesseres mekanisk for å oppnå tråd. Disse er i all hovedsak bestående av cellulose, mens plantene består av en blanding av cellulosepektinhemicellulose og lignin. Hvor lange cellulose-kjedene er, og hvordan de er konfigurert i forhold til hverandre, kan gi de ulike fibrene noe ulik oppbygging. Innholdet av pektin, lignin og hemicellulose vil påvirke renheten til fiberet, og hvordan det må prosesseres for å få myke spinnbare fiber. Cellulose er lange kjeder (polymere) av glukose-molekyler, som ligger langs hverandre, og antallet slike kjeder, lengden på kjedene, og hvordan glukose-molekylene er posisjonert vil gi hver enkelt plantefiber sine egenskaper.

Bomull

Lin

Hamp

Nesle

Ananas

Banan

Bambus-lin

Lotussilke

Det finnes flere fiber laget fra den myke indre barken i aks/stilk (fibrene ligger i laget som kalles phloem, se bilde med forklaring under) fra ulike planter, og disse kalles med en fellesbetegnelse bastfiber.

Det finnes flere fiber laget fra den myke indre barken i aks/stilk (fibrene ligger i laget som kalles phloem, se bilde med forklaring under) fra ulike planter, og disse kalles med en fellesbetegnelse bastfiber.

1 = Pith, 2&3 = Xylem, 4 = Phloem, 5 = Bast fibre 6 = Cortex, 7 = Epidermi
Photo: Curtis Clark

Lin, hamp og ramie er alle eksempler på bastfiber, og disse høstes og prosesseres på lignende måter.

1. Høsting og tørking

Planten høstes hel, med mest mulig av stilkens lengde intakt, og tørkes.

2. Tresking

Frøkapsler, blomster og korn skilles fra aksene.

3. Bløtleggingen (Eng.: retting) og tørking:

Planten blir nedsenket i vannbad, eller liggende på åkeren i fuktig vær og jevnlig snudd. Den ytre barken løses opp, og pektin og lignin i stilkene brytes ned av naturlige mikroorganismer (ved bruk av bad må det brukes skittent vann – gjerne tilsatt jord). Det finnes også kjemiske metoder, men disse ødelegger ofte fibrene mer. Stilkene tørkes.

Tørkede aks bankes eller rulles gjennom maskiner, for å fjerne det ytterste harde laget med bark, og den indre barken med bastfibrene kommer til syne. Denne blir deretter banket og mekanisk myket opp.

Retting
Photo: mostlyaboutflax.blogspot.com

4. Bryting og skaking

(Eng.: breaking and scutching) gjøre for å banke i stykker og riste eller skrape ut de siste restene av den harde ytterbarken, ved å dra en trekniv gjennom og langs fibrene.

Bryting og skaking

5. Hakling/kjemming:

For å rette ut fibrene, fjerne korte brutte fiber og rester fra stilken, og skille de lange fibrene fra hverandre dras fibrene gjennom kammer, fra grove til finere, for å få blanke, rette fiber. Fibrene er deretter klar til spinning

Hakling/kjemming
Photo: mostlyaboutflax.blogspot.com