Norsk Bæregruppe

Banansilke

I Nepal høstes den ytre barken fra banantrestammen fra større fruktbærende trær (i motsetning til høsting av nyskudd, i Japan, se under Banan). Fibrene skilles ut ved mekanisk håndtering, og bløtlegges for å bryte ned klorofyll. Fibrene fra den ytre barken prosesseres til slutt til cellulose-basert pulp, og videre til banan-silke (altså viskose) av cellulosemassen.