Norsk Bæregruppe

Seacell/sjøgress

Seacell er laget ved at oppmalt sjøgress (omtrent 5% av totalvekten) er tilsatt i massen før ekstrudering i lyocellprosessen. Egenskaper som viskose.