Norsk Bæregruppe

Fredssilke

Fredssilke kalles også “non-violent” og Amisha-silke. Og det høres veldig flott ut. Silkeormen får lov til å bryte ut av kokongen, og drepes ikke ved koking, eller på andre måter. Fredssilke produseres gjerne fra villsilketyper som Tussah, Eri og Muga-silkeormer, men kan avles og høstes i lukkede innhegninger eller rom snarere enn ute i det fri. Da har man også utfordringen med hva man skal gjøre med alle disse silkeormene man produserer. Hver kokong blir til en fullvoksen møll. Omtrent halvparten vil være hunner, som legger mellom 200 og 1000 egg hver. Disse eggene klekker til larver. Men mengden larver som produseres går raskt i taket, og hovedandelen av larver sulter i hjel eller tørker ut innen et døgn etter at de klekkes.  Fredssilke resulterer dermed likevel til at et større antall med silkeorm-individer dør. Da dette den senere tiden har blitt klarere for forbrukerne er fredssilke-tilgangen gått ned, og det er trolig et markedsføringsuttrykk som vil gå ut av bruk. Fredssilke vil alltid være spunnet silke, og ligne på enten tussah eller bourette, avhengig av hvilken silkeorm som brukes i produksjonen.